Reklamacje na nasze produkty przyjmujemy  pod adresem E-mail: reklamacje@zentis.pl

We accept complaints about our products at the E-mail address: reklamacje@zentis.pl