Zarządzanie dostawcami

Zarządzanie jakością rozpoczyna się przy wyborze partnera.

W celu uzyskania surowców o stałej wysokiej jakości firma Zentis współpracuje wyłącznie z wybranymi, długoletnimi partnerami handlowymi. Nasi dostawcy  spełniają bez wyjątku wymogi specyfikacji generalnej Zentis. 

Oznacza to, że dostawcy dysponują 

  • wszechstronnym i funkcjonującym systemem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point),
  • kompleksową koncepcją zapobiegania występowania ciał obcych w procesie produkcji, przetwarzaniai, pakowania, składowania i transportu produktów,
  • nasi dostawcy obejmują tym systemem ewentualnych poddostawców i warunki zbiorów.

Naszym celem jest zminimalizowanie obecności ciał obcych pochodzących z owoców, takich jak pestki lub fragmenty pestek i w ten sposób dalsza poprawa jakości surowców. Ciała obce, nie pochodzące od owoców,  w ogóle nie są przez nas tolerowane. Mimo iż współpracujemy wiele lat,  często odwiedzamy naszych dostawców żeby na miejscu, przekanać się, że nasi dostawcy będą mogli również w przyszłości spełniać nasze wysokie wymagania jakościowe.