Zarządzanie jakością

Nie tylko wierzymy w dobro. Wierzymy w najlepsze.

Firma Zentis należy do wiodących przetwórców owoców w Europie. Podstawą naszego sukcesu są nasze szerokie działania innowacyjne oraz nasza absolutnie bezkompromisowa polityka jakości. Obejmuje ona zarządzanie jakością procesów jak również regularne kontrole i certyfikacje przy współudziale niezależnych ekspertów i placówek kontrolnych. Najnowocześniejsze linie produkcyjne, kompleksowe wyposażenie analityczne i specjalnie wyszkoleni pracownicy zapewniają stałą jakość firmy Zentis; od pochodzenia surowców aż do dostawy gotowego produktu. Ale to nam nie wystarcza. Zapewniamy jakość aktywnie! Codziennie, zapobiegawczo sprawdzamy raporty europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie pochodzącym z żywności lub pasz RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). W ten sposób otrzymujemy precyzyjne informacje  na temat bezpieczeństwa żywności. Nasi klienci doceniają naszą wiedzę w tej dziedzinie, ponieważ oznacza to większe bezpieczeństwo dla nich i dla nas. Również organizacje zawodowe,  wyższe uczelnie, niezależne laboratoria, fora konsumenckie i platformy klientów są dla nas  źródłem informacji i zapewniają nam fachową wiedzę o żywności, na którą  jest ogromne zapotrzebowanie w branży spożywczej.

Istotnym instrumentem bezpieczeństwa żywności jest koncepcja HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Cały proces produkcyjny regularnie poddawany jest analizie zagrożeń. Liczne środki zapobiegawcze i nadzór procesów w wyznaczonych punktach kontrolnych gwarantują bezpieczne wytwarzanie i wysoką jakość produktów. Zapewnienie jakości oznacza również minimalizację wahań jakościowych surowców. Stałą, wysoką jakość zapewnia długoletnia współpraca oraz audytowanie  naszych dostawców. Ponadto surowce kontrolowane są już podczas kontroli wejścia surowca i badane chemicznie przez niezależne laboratoria. Tylko towar dopuszczony używany jest do produkcji. Kolejnym etapem koncepcji zapewnienia jakości Zentis są kontrole towarzyszące procesom produkcji. Monitoring w toku całego procesu produkcyjnego obejmujący wszystkie działy naszej firmy  zapewnia, że wszystkie produkty Zentis spełniają zarówno ustawowe, jak również jeszcze znacznie wyższe wymagania jakościowe nasze i naszych klientów. Podczas kontroli wyjściowej towaru, wszystkie produkty są ponownie kontrolowane pod względem sensorycznych, mikrobiologicznych i analitycznych parametrów jakościowych, zanim zostaną dostarczone do handlu lub do zakładów przetwórczych.

Certyfikacja

Zapewnianie jakości jest procesem ciągłej optymalizacji. Dlatego też  sam system zapewniania jakości poddawany jest regularnym kontrolom - corocznie przez niezależne jednostki  certyfikujące według wymogów International Featured Standard Food (IFS) oraz Food Safety System Certification 22000:2010 (FSSC). Częścią składową kontroli i oceny jest bezpieczeństwo żywności, higiena pracowników i zakładu, pełna identyfikowalność, oraz systematyczne szkolenia pracowników. Nasz sukces: od 1993 roku podczas każdej kontroli według standardów IFS Zentis otrzymywał najwyższą ocenę "Higher Level".  

Pod następującymi linkami zestawiliśmy certyfikaty, które zdobyły nasze zakłady produkcyjne w Polsce dzięki bezkompromisowemu zarządzaniu jakością.

Certyfikaty BRC (PDF / 0.1 MB)