Zarządzanie jakością

Kto chce tego, co najlepsze, potrzebuje najlepszej kontroli.

Zentis jest jedną z wiodących firm w dziedzinie przetwórstwa owoców. Traktujemy to nie tylko jako wyróżnienie, ale też jako wynik ciężkiej pracy oraz zobowiązanie, aby również w przyszłości intensywnie pracować nad naszym sukcesem. Nasza kompleksowa polityka jakości, a także regularne kontrole i certyfikacje przy udziale zewnętrznych ekspertów i niezależnych jednostek kontroli to gwarancja dostarczania wyłącznie najlepszych produktów.

Jakość gwarantowana

przez Zentis

Zarządzanie jakością bez kompromisów zaczyna się w firmie Zentis już od wyboru i kontroli dostawców surowców. Owoce są bardzo wrażliwymi produktami natury, uprawianymi z najwyższą starannością i zbieranymi oraz przetwarzanymi z zachowaniem najsurowszych norm sanitarnych.

W celu zapewnienia wysokich standardów i spełnienia wysokich wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów, firma Zentis współpracuje wyłącznie z wieloletnimi dostawcami, którzy są regularnie kontrolowani.

Świadczy o tym niezmiennie wysoka jakość produktów końcowych. Rezultatem najsurowszych kontroli przy przyjmowaniu towarów i gwarancji ich identyfikowalności są ponadto transparentność oraz odpowiedzialność nie tylko podczas procesu produkcyjnego.

Nasze procesy produkcyjne są bardzo zaawansowane i niezwykle delikatne, co pozwala zachować naturalny smak owoców. Dzięki obszernym kontrolom jakości w trakcie procesów możemy zagwarantować jakość i świeżość wykraczające daleko poza standardy obowiązujące w branży. Firma Zentis posiada certyfikaty IFS (International Featured Standard Food) i FSSC (Food Safety System Certification 22000: 2010).

Od pochodzenia surowców

po wysyłkę produktu końcowego:

Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne, kompleksowe techniki analityczne i specjalnie wyszkoleni pracownicy gwarantują jakość Zentis przez cały czas i w każdym obszarze. Ale nam to nie wystarcza. O jakość dbamy proaktywnie: codziennie i kontrolnie sprawdzamy raporty europejskiego systemu wczesnego ostrzegania RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

 

W ten sposób zyskujemy precyzyjny przegląd aktualnych komunikatów na temat bezpieczeństwa żywności, a tym samym przewagę na polu wiedzy – dla nas i naszych klientów oznacza to prawdziwą przewagę w kwestii bezpieczeństwa.

Źródłem informacji są dla nas także organizacje zawodowe, szkoły wyższe, zewnętrzne laboratoria, fora konsumentów i platformy klientów, dostarczające nam fachowej wiedzy o artykułach spożywczych, o którą aktywnie zabiegają organizacje branżowe.

Wykorzystywanym przez nas narzędziem zapewnienia jakości jest również system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). System ten przeprowadza regularne analizy zagrożeń w trakcie całego procesu produkcyjnego.

Pełna kontrola

przed, w trakcie i po obróbce

Przed obróbką

 

W branży zajmującej się produktami naturalnymi nie jest możliwa taka standaryzacja materiału wyjściowego, jak w przypadku procesów czysto przemysłowych. Mimo tego zapewnienie jakości, które postrzegamy jako minimalizację zmian surowców wynikających z naturalnych warunków, jest dla nas ważne.

 

Dbają o to wieloletnia, oparta na pełnym zaufaniu współpraca z naszymi dostawcami oraz audyty, które są u nich regularnie przeprowadzane. Z naszej strony sprawdzamy surowce już w ramach kontroli przy przyjmowaniu towaru, a także zlecamy ich analizy chemiczne w zewnętrznych laboratoriach. Dalszej obróbce poddawane są zatem tylko zatwierdzone surowce. 

W trakcie obróbki

Obejmująca wiele działów kontrola w trakcie procesu gwarantuje na kolejnym etapie produkcji, że wszystkie produkty Zentis spełniają wymagania ustawowe oraz znacznie wyższe wymagania jakościowe stawiane przez nas i naszych klientów.

Po obróbce

W ramach kontroli przy wydawaniu towaru wszystkie produkty sprawdzane są ponownie pod kątem organoleptycznych, mikrobiologicznych i analitycznych parametrów jakościowych. Dopiero wtedy trafiają do sprzedaży lub do zakładów przetwórczych.

Certyfikaty

Tak jak wszystko w naszej firmie, również nasz system zapewnienia jakości podlega regularnej kontroli – co roku przez zewnętrzne organizacje certyfikujące zgodnie z wymogami IFS (International Featured Standard Food ) i FSSC (Food Safety System Certification 22000:2010).

Elementami badania i oceny są bezpieczeństwo żywności, higiena personelu i zakładu, identyfikowalność w całym łańcuchu żywnościowym oraz odbywające się cały czas szkolenia pracowników. Ku naszej radości i dla Państwa bezpieczeństwa nasza historia w tej dziedzinie wiąże się wieloma sukcesami: od 1993 roku firma Zentis uzyskiwała w każdym badaniu zgodnie ze standardami IFS najlepszy wynik – „Higher Level”.

W zamieszczonych poniżej linkach zabraliśmy certyfikaty, które nasze zakłady produkcyjne w Akwizgranie otrzymały dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania jakością.

Ponowne wyróżnienie dla Zentis

za nieprzerwane zapewnianie jakości

Nasze tradycyjne przedsiębiorstwo Zentis zostało już po raz ósmy wyróżnione przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) i otrzymało „Nagrodę za utrzymywanie jakości produktów przez wiele lat”. Nagroda ta jest przyznawana tylko w sytuacji, gdy firma co najmniej pięć lat z rzędu jest poddawana regularnym testom przez DLG i testy te przejdzie pomyślnie. Tym samym firma Zentis kolejny raz potwierdza sens swojego rygorystycznego zarządzania jakością: to efekt konsekwentnego dążenia do jakości, ponad 125 lat doświadczeń i niezmiennie pionierskiego ducha.

Ponowne wyróżnienie

za jakość i kompetencje w dziedzinie owoców.

Za swoją politykę jakości bez kompromisów Zentis po raz drugi z rzędu wyróżniono nagrodą honorową przyznawaną przez niemieckie Ministerstwo Polityki Żywnościowej i Rolnictwa (BMEL). Firma otrzymała to honorowe wyróżnienie już w 2017 roku – jako pierwsze przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa owoców. Przyznana nagroda jest najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo niemieckiego przemysłu spożywczego za zapewnianie jakości. Ponowne wyróżnienie to olbrzymi zaszczyt dla firmy Zentis, a także dowód docenienia i uznania jej ciężkiej pracy w oparciu o stałe kontrole jakości i najwyższe standardy jakości.

Kontakt

Zawsze dajemy z siebie to, co najlepsze. Również w zakresie serwisu.

Cieszymy się, że nasze produkty trafiły w Państwa gust. Z przyjemnością osobiście odpowiemy na Państwa pytania.

 

Możliwości kontaktu z nami:

 

Zentis Polska Sp. z o. o.
Ul. Przemysłowa 8, Żelków Kolonia
08-110 Siedlce

 

Telefon: +48 25 6402-100

Faks: +48 25 6409-100

E-mail: zentis@zentis.pl

Weiterlesen

Erfahren Sie mehr darüber, was uns ausmacht: