Reklamacje / Complaints

Reklamacje na nasze produkty przyjmujemy
pod adresem E-mail: reklamacje@zentis.pl
We accept complaints about our products at the E-mail address: reklamacje@zentis.pl

Wnioski i Skargi / Requests and Notifications